Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF)Societate Antreprenorială pentru Studenţi

- Regulamentul cadru de organizare şi functionare a Societatii antreprenoriale pentru studenti  
   
- Regulamente USV  
   
- CASt - Clubul Antreprenorial Studentesc  
   
- ICE-Innovation, Creativity and Entrepreneurship  
   
- https://www.thomasmore.be/studenten/studeren-en-ondernemen